48406 ΜΥΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ - Πληρωμή για 2023A και 2023B