48426 ΝΤΙΜΠΙΖΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B