48495 ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B