48673 ΣΥΡΟΠΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B