48843 ΖΑΒΑΛΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B