48844 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B