49195 ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B