49406 ΝΕΣΤΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - Πληρωμή για 2023A και 2023B