49475 ΡΕΠΟΥΣΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B