49599 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - Πληρωμή για 2023A και 2023B