49629 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - Πληρωμή για 2025A και 2025B