49727 ΓΚΟΒΑΣ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B