49949 ΣΙΚΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B