49986 ΣΜΥΡΛΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B