49988 ΠΟΛΥΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ - Πληρωμή για 2023A και 2023B