50176 ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B