50410 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - Πληρωμή για 2023A και 2023B