50558 ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΒΑΪΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B