50589 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΝΗ - Πληρωμή για 2024A και 2024B