50908 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ - Πληρωμή για 2024A και 2024B