51412 ΜΑΝΩΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B