52013 ΤΑΤΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B