52038 ΧΑΣΑΝ ΚΕΧΑΓΙΑ ΕΝΒΕΡ - Πληρωμή για 2024A και 2024B