52055 ΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑ - Πληρωμή για 2023A και 2023B