52113 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B