52254 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B