52476 ΖΑΡΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B