52667 ΠΑΠΠΑ ΑΘΗΝΑ-ΜΑΡΙΝΑ - Πληρωμή για 2024A και 2024B