52957 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B