53360 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΩΤΗΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B