53489 ΒΕΛΕΤΖΑΚΟΣ-ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B