53547 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - Πληρωμή για 2024A και 2024B