53802 ΡΟΜΠΟΤΗΣ ΘΩΜΑΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B