54094 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B