54122 ΑΠΟΚΑΤΑΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ-ΙΑΣΩΝΑΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B