54575 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B