54576 ΤΖΙΤΖΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B