55572 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B