55847 ΣΚΥΛΑΚΟΥ ΔΙΩΝΗ - Πληρωμή για 2023A και 2023B