56107 ΣΕΦΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B