56222 ΚΑΖΑΝΑ ΑΝΘΗ-ΖΩΗ - Πληρωμή για 2024A και 2024B