56451 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΦΙΛΙΠΠΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B