99001 ΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΤΟΣ 1 ΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΤΟΣ 1 - Πληρωμή για 2023A και 2023B