99012 ΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΤΟΣ 12 ΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΤΟΣ 12 - Πληρωμή για 2023A και 2023B