ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Η/Γ: 09/1962, ΕΣΟ: 00068 | Fide: 4201639 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2010B 2120 6
2010A 2135 0
2009B 2135 8
2009A 2145 0
2008B 2145 3
2008A 2150 0
2007B 2150 0
2007A 2150 0
2006B 2150 8
2006A 2170 2
2005B 2170 25
2005A 2195 1
2004B 2195 0
Παλαιότερα 2195 -