ΤΡΑΝΤΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 01/1954, ΕΣΟ: 00168 | Fide: 4204700 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2008B 1685 11
2008A 1730 4
2007B 1715 0
2007A 1715 3
2006B 1710 7
2006A 1760 6
2005B 1740 0
2005A 1740 5
2004B 1735 9
Παλαιότερα 1800 -