ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ

Η/Γ: 09/1961, ΕΣΟ: 00454 | Fide: 4200225 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 2125 0
2021B 2125 0
2021A 2125 0
2020B 2125 0
2020A 2125 1
2019B 2120 0
2019A 2120 2
2018B 2111 0
2018A 2111 2
2017B 2130 0
2017A 2130 4
2016B 2160 0
2016A 2160 2
2015B 2180 0
2015A 2180 4
2014B 2185 0
2014A 2185 3
2013B 2180 1
2013A 2185 0
2012B 2185 0
2012A 2185 6
2011B 2195 0
2011A 2195 6
2010B 2215 0
2010A 2215 4
2009B 2230 1
2009A 2240 5
2008B 2235 0
2008A 2235 1
2007B 2245 0
2007A 2245 3
2006B 2270 0
2006A 2270 1
2005B 2275 0
2005A 2275 0
2004B 2275 0
Παλαιότερα 2275 -

Σύλλογοι