ΜΠΑΚΟΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 01/1925, ΕΣΟ: 00785 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2012A 1805 0
2011B 1805 0
2011A 1805 0
2010B 1805 0
2010A 1805 0
2009B 1805 0
2009A 1805 0
2008B 1805 0
2008A 1805 0
2007B 1805 4
2007A 1835 0
2006B 1835 0
2006A 1835 3
2005B 1850 0
2005A 1850 3
2004B 1840 0
Παλαιότερα 1840 -

Σύλλογοι