ΚΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 08/1936, ΕΣΟ: 01319

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2008B 1355 0
2008A 1355 0
2007B 1355 0
2007A 1355 0
2006B 1355 0
2006A 1355 0
2005B 1355 0
2005A 1355 3
2004B 1365 0
Παλαιότερα 1365 -