ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 01/1936, ΕΣΟ: 01526 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2005B 1820 21
2005A 1805 42
2004B 1895 19
Παλαιότερα 1920 -

Σύλλογοι